Seminář SYSTEMY pro Akademii bojových umění Ostrava

Termín: 20.10.2007

Program semináře :

• Rozcvičení za použití cvičení ruské školy
• Základní principy Systemy
• Průpravná cvičení pro rozvoj síly a obratnosti
• Průpravná cvičení pro přijímání úderů
• Základy úderové techniky
• Základy práce s nožem
• Cvičení ve dvojicích
• Cvičení ve trojicích

Kde: ZŠ Kounicova (Ostrava 1)

Dotazy k organizaci a přihlášky směřujte na Ing. Karla Doležala – 731 567 512.
Zpět na seznam akcí!