Dju Su kung-fu a Chan Shaolin Si v ČR

Po ukončení závodní činnosti v r.1982 inicioval Ing.Karel Doležal ustavení „komise pro sebeobranu, kung-fu a další bojová umění“ při tehdejším Krajském svazu karate, působícím pod Krajským výborem ČSTV.

Zároveň shromáždil skupinu zájemců – většinou z řad jemu známých judistů, karatistů a boxerů – a zahájil na jaře 1983 na tělocvičně ZŠ Kounicova ul, Ostrava1 pravidelné tréninky. Postupně formoval vlastní bojový systém na základech znalostí technik judo, jiu-jitsu, karate a boxu, doplněný o širokou škálu průpravných cvičení zaměřených na rozvoj obratnosti, reakce, bojové účelové gymnastiky atd. Kritérium užívaných forem nácviku, technik i postupů bylo jediné – maximální účelovost a efekt v reálném, pravidly neomezovaném boji.

Původní skupinka cvičenců (dle abecedy): Bolfík Dušan, Brezani Dušan, Čavojský Milan, Doležal Karel, Doležal Petr, Gembík Rostislav, Holinka Stanislav, Hraško Marián, Jakab Štefan, Kovář Adam, Ožana Aleš, Ožana Jiří, Pawlorek Jindřich, Šmukař Libor, Tešnar Petr, Vitásek Petr, Znebejánek František a Znebejánek Pavel.

V r. 1983 se podařilo díky kontaktům S. Holinky zastřešit tuto činnost založením oficiálního oddílu sebeobrany a bojových umění v rámci Tělovýchovné jednoty Baník Ostrava-Svinov.

V letech 1983-85 kromě intenzivního tréninku oddílu, tvorby výukových plánů Ing. Doležal úzce spolupracoval s p. Pavlem Trošákem z Bohumína. Cvičili spolu a konzultovali obsah i formy tréninku a zároveň usilovně hledali kontakty na kvalifikované instruktory či učitele nesportovních bojových umění.

V září 1985 se Karel Doležal a Pavel Trošák vydali do Pszczyny a setkali se s p. Jozefem Brudným, který je po řadě zkoušek a rozhovorů přijal za své první „nepolské“ žáky. Přidělil jim dokonce i osobní garanty: Doležalovi p. Jana Jasiewisze (tehdy zástupce a „ambasadora“ p.Brudného) a Trošákovi p. Ryszadra Hammera (ten se později vystěhoval do Německa).

Od října 1985 pravidelně Doležal a Trošák navštěvují v Pszczyně tréninky nejvyšší skupiny ZEN, vedené osobně mistrem Brudným, účastní se i seminářů pořádaných PASW (Pszczynska Akademia Sztuk Walki) a v r. 1987-88 absolvují i semináře vedené Klausem Poestgestem v Polsku – viz foto.

Po semináři dne 24.2.1988 byl při zkouškách tímto představitelem stylů Chan Shaolin Si a Dju Su Kung-fu oběma udělen 2.TOAN – 2.mistrovský stupeň. Jasiewicz a Hammer získali 4.TOAN, bratrům Brudným byl udělen 6.TOAN a byli jmenováni oficiálnímu představiteli těchto stylů pro Polsko.

V listopadu 1988 přijíždí p. Klaus Poesgest na pozvání p. Trošáka na týden do ČR. Vedl zde řadu tréninků zaměřených především na sestavu „Velký drak“ a partnerská cvičení. Výuky se účastní cvičenci z Bohumína a Ostravy. Po závěrečných zkouškách a ukázkách technik a jejich bojových aplikací udělil p. Postgest většině zúčastněných nejvyšší žákovské stupně, Petru Vitáskovi 1.TOAN, Trošákovi a Doležalovi pak 3.TOAN výše uvedených stylů.

Na jaře r. 1989 byly uspořádány v Ostravě de facto první oficiální semináře kung-fu na území ČR, oba se zaměřením na Dju Su Kung-fu. Proběhly pod patronací nově vzniklého Kung-fu centra Ostrava, nyní Akademie bojových umění Ostrava – ABU Ostrava.

V červenci 1989 se uskutečnila první celostátní akce kung-fu pořádaná v tehdejší ČSFR. Šlo o „legendární“ soustředění v Litovli. Zúčastnilo si jej přes 100 zájemců z celého tehdejšího Československa – od Karlových Varů až po Košice. Na dvou stanovištích souběžně vyučoval Karel Doležal a Pavel Trošák.
„Legendárním“ pak označili soustředění sami účastníci akce – byli doslova šokováni a zaskočeni rozmanitostí forem nácviku boje zblízka i tvrdosti, nekompromisnosti a účinností jednotlivých technických řešením bojových situací.
Bezprostředně po semináři podpisuje 24 subjektů – oddílů, škol či skupin zájemců – dohodu o spolupráci a respektování metodického vedení ABU Ostrava.

V r. 1990 se událo několik důležitých momentů dalšího rozvoje Chan Shaolin Si a Dju Su Kung-fu v naší republice:

 • Na jaře přijíždí na pozvání K. Doležala poprvé do Ostravy mistr Brudný a instruktoři pszczynské akademie: Jasiewicz, Hammer Szkutik, Samela, ….
 • Ing. Doležal zpracoval „Zkušební řád Dju Su kung-fu“, obsahující technické požadavky na stupně technické vyspělosti 8.-1.Tjie ( žákovské stupně) a 1. + 2. TOAN (mistrovské stupně), tento materiál byl před zveřejněním verifikován jak p. Poestgestem, tak p.Brudným.
 • Ve snaze o docílení jednoznačného pochopení všech technik, kombinací a typových řešení sebeobranných situací byly následně natočeny metodicko – výukové videokazety VHS:
  • „Zkušební řád Dju Su Kung-fu“
  • „Sebeobrana laika“
  • „Taola“ – tedy sestava Velký drak I.-IX.
 • Na základě dohod o spolupráci z Litovle zahajuje K. Doležal cyklus seminářů pro instruktory, probíhají 3x ročně. Obsahem je jednotná metodika výuky na podkladě Zkušebního řádu
 • Na podzim v informačním dopise Evropského konsilu Chan Shaolin Si a Dju Su Kung-fu popisuje p. Poesgest stav činnosti této organizace v Evropě a konstatuje, že:
  • v Polsku jsou oficiálními představiteli jmenováni bratři Brudní
  • v ČR je Pavel Trošák pověřěn vedením soukromé školy a Karel Doležal zajištěním šíření Chan Shaolin Si a Dju Su prostřednictvím oficiálních struktur působících v ČSFR.

Na přelomu r.1990/91 Doležal dělá kroky nutné k založení České federace kung-fu/wu-shu.

Rok 1991 byl přelomovým:

 • 10.4. proběhlo v rámci jarního semináře instruktorů v Ostravě setkání představitelů spolupracujících subjektů a projednání stanov České federace kung-fu/wu-shu. Doležalem předložený návrh stanov je odsouhlasen a následně odeslán k registraci na MV ČR. Registrace byla v Praze provedena 22.4.1991 pod č.j. VS/1-6354/91-R.
 • Pokračuje cyklus seminářů instruktorů wu-shu, nyní již pod garancí České federace, organizačně, metodicky a lektorsky zajištěný ABU Ostrava.
 • Poslední víkend v červnu pořádá Ing. Doležal v Ostravě poprvé třídenní „Letní školu wu-shu“, která navazuje na seminář v Litovli a podrobně rozpracovává výukové témata seminářů šk.roku 1990/91.
  Úspěšně pak proběhne ještě 6 ročníků této celostátní akce s průměrnou účastí 90 – 110 osob.

Na podzim r. 1991 dochází k ukončení spolupráce K. Doležala a P. Trošáka - každý z nich jde dál svojí CESTOU. K. Doležal dále úzce spolupracuje s p. Jozefem Brudným a zajíždí pravidelně do Polska, P. Trošák navazuje spolupráci s p. Klausem Poestgestem.
Tímto momentem dochází prakticky k vytvoření dvou linií dalšího šíření Chan Shaolin Si a Dju Su Kung-fu na území tehdejší ČSFR.

Akademie bojových umění Ostrava od r.1991 nepřetržitě realizuje výuku sebeobrany Dju Su. Pravidelné nábory přivádějí na tělocvičnu nové zájemce studovat bojová umění či zvládnout dovednosti reálné sebeobrany. V mnoha případě přicházejí noví adepti na doporučení svých známých, výjimkou už nejsou ani přicházející dospívající potomci bývalých frekventantů.