Sebeobrana S A S (Systém Aktivní Sebeobrany)

Kompilace Dju Su Kung-fu a SYSTEMA

V r. 2015 mi byl v Polsku udělen mistrovský stupeň 10.DAN Dju Su a Pszczynského stylu s titulem „SOKE“, tedy kontinuátor/pokračovatel. To představuje osobu, která daný styl sama nejen technicky a metodicky zvládla, ale dále jej rozvíjí. viz článek “Dju Su kung-fu a Chan Shaolin Si v ČR”.
V té době jsem byl v rámci rutinní výuky v Ostravě i při stážích mimo ni nasměrován na Systemu. Velice mne navíc oslovil směr prezentovaný Valentinem Talanoven, Valerijem Kručkovem či Michailem Gruděvem – elasticita těla, účinné měkké krytí, násobné „hluboké“ údery a kopy, použití skládání, podkopů a hodů. – viz článek “SYSTEMA v ABU Ostrava”.

S r. 2017 ale nastala zásadní změna - 22.ledna 2017 zemřel můj mistr a přítel Jozef Brudný. Nedlouho poté jsem se znovu setkal se Sergejem Borščevem – jak se říká, nic není náhoda. Často jsem pak vzpomínal na dva konkrétní rozhovory s těmito mými učiteli:

Jozef Brudný mne nabádal studovat SYSTEMU pro její slučitelnost s pszczynskou školou s využitím předností obou stylů. Zadal mi úkol – pokusit se provést kompilaci obojího.

Sergej Borščev mi zase kladl na srdce, abych při vlastní praxi či výuce nikdy nezapomněl na to, co jsem praktikoval před SYSTEMOU – judo, karate, wu-shu – a to vše učil i své žáky.

Čas mne jakoby v kruhu vrátil do r. 1982, kdy jsem postupně formoval vlastní bojový systém na základech znalostí technik judo, jiu-jitsu, karate a boxu, doplněný o širokou škálu průpravných cvičení …..“

Po 30 letech cvičení v Pszczyně a 10 letech praktikování SYSTEMY jsem se rozhodl splnit úkol od p. Brudného - provést kompilaci „Pszczyny“ a Systemy.
Opět se mi hodily znalosti mého studijního oboru „Systémové inženýrství“, jenž jsem absolvoval na VŠB Ostrava a postupoval jsem jako při systémovém řešení každého jiného úkolu.

Shromáždil jsem všechny své poznámky a zápisky ze seminářů či lekcí Systemy, absolvovaných s různými lektory za deset let. Pečlivě jsem je analyzoval a rozčlenil na dílčí témata - průpravná cvičení, práce s vlastním tělem, bojová akrobacie, dril technik a reakcí technikou, dril řešení sebeobranných situací v proměnlivých podmínkách střetu, práce na lapách, sparing - stejně jako vzájemné vazby mezi nimi. Ostatně - podobně jsem z minulosti měl již rozčleněn obsah výuky v Pszczyně.

Autor článku: Ing. Karel Doležal